• Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Cleantech voor een schone, duurzame samenleving

23 februari 2018

Cleantech is al lang geen modewoord meer. Steeds meer bedrijven gebruiken technologie die bijdraagt aan een schoner milieu. Twee Crossroadprojecten zetten volledig in op innovatie met gas: ammionak terugwinnen uit mest en de productie van groen gas.

Groen gas

Vergassing is niet nieuw: tweehonderd jaar geleden hadden steden als Amsterdam en Leuven al een netwerk van ‘stadsgas’ of lichtgas. Dat brandbare gas had niet dezelfde kwaliteit als het huidige aardgas, maar het volstond om huizen te verwarmen en gasfornuizen te laten werken. Green gas grijpt terug naar dezelfde technologie, maar met een moderne insteek en op basis van biomassa. Door de temperatuur, de druk en het zuurstofgehalte in biomassa te controleren, ontstaat gas dat dezelfde mogelijkheden biedt als aardgas.

Tot daar de theorie. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om kwaliteitsvol ‘groen gas’ te produceren. Tot nu toe is geen enkel onderzoek erin geslaagd om de juiste vergassing-methode te vinden waarmee aardgaskwaliteit wordt behaald. Daarom gooien Viktor Goes Green en Nettenergy BV het over een andere boeg. Samen bekijken ze of er componenten uit de chemienijverheid zijn die de technologie kunnen verfijnen. Die zoektocht hopen ze binnen hun CrossRoads2-project te kunnen afronden. Als alles naar wens verloopt, eindigt het project met een werkbare methode om kwaliteitsvol groen gas te produceren. De volgende stap is dan de bouw van een installatie.

De projectpartners kiezen voor een volledig open samenwerking. Na afloop van het project mogen beide partners de ‘goede’ technologie gebruiken. Op korte termijn hopen de twee bedrijven vooral een samenstelling te vinden die compatibel is met aardgas: zo kan het groene gas mee in het aardgasnet geïnjecteerd worden. Op lange termijn zou de vraag naar aardgas daardoor significant kunnen dalen: een nieuwe stap in de richting van een schone, duurzame samenleving.

Ammoniak

In een schone duurzame samenleving is er geen mestoverschot meer. Of winnen we er kostbare mineralen uit. Storg uit Bree en VP-Hobe uit America (NL) zijn geen onbekenden voor elkaar.

Met zijn biogasinstallatie kan Storg hernieuwbare energie opwekken en warmte produceren. Het restproduct dat overblijft na vergisting van mest voor biogasproductie, heet digestaat. VP-Hobe ontwikkelde voor Storg een digestaatverwerker die draait op de warmte uit de biogasinstallatie. Om de mestverwerking rendabel te maken, werkt het bedrijf ook aan de terugwinning van kostbare mineralen zoals fosfaat, stikstof en kalium. Op de planning staat nu de bouw van een unit om ammoniak terug te winnen. De ammoniak zal worden ingezet in de aardappelteelt, die erg gebaat is bij deze vorm van stikstof.

Met de financiële steun van het CrossRoads2project willen ze een pilootunit bouwen die moet bewijzen dat het systeem werkt. In een volgende stap wil VP-Hobe de ammoniak nog geconcentreerder maken. Met het eindproduct wil het bedrijf AdBlue vervaardigen, een reinigingsmiddel voor uitlaten van vrachtwagens. Het uiteindelijke doel is om de mineralen die veelvoudig in mest voorkomen, terug te winnen en te brengen naar de plaatsen in de wereld waar ze die het meeste nodig hebben.

CrossRoads2 is een subsidieproject dat kmo’s ondersteunt met grensoverschrijdende, innovatieve en technisch haalbare ideeën. In Limburg zijn er 16 kmo’s betrokken, goed voor een subsidiebedrag van 807.701 euro. In deze reeks lichten we een aantal van deze innovatieve projecten toe. Met steun van de Provincie Limburg.

Klaar om groeiwaarts te gaan?

Heb je een vraag, een probleem of zoek je een kritisch klankbord voor jouw plannen?
Onze adviseurs staan voor je klaar!
Laat je adviseren
© GROEIWAARTS 2019